Polityka prywatności  www.stylowelove.com

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas
państwa danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako
administratora danych. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych
serwerach.
Wasze dane osobowe są przetwarzane przez administratora zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz ustawą o ochronie danych
osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa
Sandra Jaskulska, Bocheńskiego 69/82, 40-847 Katowice. Każda osoba, której dane dotyczą
(jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz
prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail,
adres dostawy, numer telefonu.
Wasze dane przetwarzamy w szczególności w celu: zarejestrowania się w serwisie,
zawarcia umowy, dostarczenia zamówionego przez Państwa towaru, dokonania rozliczeń,
korzystania z uprawnień konsumenckich.
Wasze dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w
Serwisie. Usunięcie konta może nastąpić na Wasze żądanie ale również w przypadku
wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Waszych danych, zgłoszenia sprzeciwu co
do przetwarzania Waszych danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia.W naszych
systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych transakcjach, których
przechowywanie związane jest np. z przysługującymi roszczeniami zgodnymi z prawem
konsumenckim.
Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres:
sklep@stylowelove.com lub pisemnie na ww. adres Administratora. Administrator nie
udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie
właściwych przepisów prawa. Administrator może powierzać przetwarzanie danych
osobowych podmiotom współpracującym, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji.
Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Waszych danych po rozwiązaniu Umowy
lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed
sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas
do retencji danych.
Nie będziemy przekazywać Waszych danych poza kraje Unii Europejskiej.

Pliki cookies

Witryna www.stylowelove.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy
przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z
którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich
zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z
wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka,
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie,
lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza
kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób
użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu
zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o
użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje
zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na
dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego
preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu,
a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora w celu optymalizacji
działań. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach
reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych
indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej
przeglądarce internetowej.